Druk 3D

Części wysyłane są często już następnego dnia

Przemysłowy druk 3D to addytywny proces produkcyjny, który optymalnie nadaje się do prototypowania lub sporządzania kompleksowych projektów, redukcji wieloczęściowych podzespołów oraz do zastosowań końcowych. Dzięki naszym działaniom w zakresie zapewnienia jakości oraz profesjonalnemu wyposażeniu tworzymy części charakteryzujące się niezwykle wysokim stopniem precyzji.
Druk 3D

Druk 3D w Protolabs:

od 1 do ponad 50 części
wysyłka w ciągu 1-7 dni

Stereolitografia

W stereolitografii (SL) za pomocą lasera ultrafioletowego bardzo dokładnie oświetla się punktowo duroplastyczne tworzywo sztuczne. W ten sposób na powierzchni płynnego tworzywa sztucznego „obrysowuje się“ cienkie, dwuwymiarowe przekroje. Proces ten powtarza się tysiące razy, aż do uzyskania gotowej części.

MOŻLIWOŚCI I ZALECENIA PROJEKTOWE

 

Selektywne spiekanie laserowe 

Metoda selektywnego spiekania laserowego (SLS) wykorzystuje laser CO2 w celu lekkiego stapiania warstw proszku na bazie polimerów do konsystencji ciała stałego. Ostrze powlekające rozkłada świeży proszek warstwa po warstwie i proces powtarza się, aż do powstania gotowej, termoplastycznej części.

MOŻLIWOŚCI
ZALECENIA PROJEKTOWE

Bezpośrednie spiekanie laserowe metali

Metoda bezpośredniego spiekania laserowego metali (DMLS) wykorzystuje instalację laserów światłowodowych, która na powierzchni atomizowanego proszku metali wykonuje zarys produktu. Proszek jest zgrzewany do postaci ciała stałego. Po każdej warstwie urządzenie dodaje świeżą porcję proszku i powtarza proces, aż do uzyskania ostatecznej części.

MOŻLIWOŚCI
ZALECENIA PROJEKTOWE

Multi Jet Fusion

Technologia Multi Jet Fusion polega na selektywnym wstrzykiwaniu do złoża proszku nylonowego środka przewodzącego ciepło „Fusion Agent“ i środka hamującego ciepło „Detailing Agent“. Ciepło powoduje stopienie proszku w twardą warstwę. Następnie na złoże nakładana jest nowa warstwa proszku. Proces ten jest powtarzany aż do zakończenia budowy części.

MOŻLIWOŚCI
ZALECENIA PROJEKTOWE


PolyJet & druk 3D silikonem

W obu metodach ciekłe żywice termoutwardzalne natryskiwane są z wielu dysz na platformę roboczą i natychmiast utwardzane. Po zakończeniu druku, struktury wspierające usuwane są podczas procesu oczyszczania.

MOŻLIWOŚCI
ZALECENIA PROJEKTOWE 


 

Czy druk 3D jest dla mnie?

 

Oferujemy różnorodne przemysłowe technologie druku 3D, które zostały ustandaryzowane i skalibrowane w celu zapewnienia wysokiej powtarzalności produkcji części. Nasza wiedza techniczna i know-how dotyczące procesu są oparte na ponad 1,5 miliona unikalnych geometrii w ciągu ostatnich 15 lat.


Team of applications engineers

Wycena i analiza projektu

PRZEJDŹ DO WYCENY